Home » Nieuws » Coronavirus: Besmettelijkheid en leeftijd

Coronavirus: Besmettelijkheid en leeftijd

Vaststaat dat de besmettelijkheid van kinderen toeneemt met de leeftijd. Jongere kinderen hebben dus een kleinere rol bij de verspreiding van het coronavirus dan oudere kinderen. Het aantal besmette kinderen steeg na afloop van de zomervakantie. Het aantal besmettingen na de zomervakantie nam vooral toe bij oudere kinderen van 13 tot 17 jaar. Toch is het nog steeds zo dat kinderen, in vergelijking met volwassenen, slechts een bescheiden rol spelen bij de verspreiding van het virus. Omdat er wel sprake is van een toenemende besmettelijkheid bij kinderen naarmate de kinderen ouder worden, is het wel noodzakelijk dat de kinderen op school goed mogelijk de bekende basisregels volgen.

Het coronavirus wordt vaak verspreid buiten de school

Het aantal Corona besmettingen op scholen is tussen de zomervakantie en de kerstvakantie toegenomen. Er is sprake van een toename bij leerlingen en leraren. In die periode nam vooral het aantal besmette leerlingen van 13 t/m 17 jaar op de middelbare school toe. Verspreiding van het virus vindt doorgaans buiten de school plaats. Kinderen hebben in hun vrije tijd vaak intensief contact met klasgenoten/vrienden. In de klas zelf wordt het virus veel minder verspreid.

Raak je besmet als je schoolgaande kinderen hebt?

Heb je schoolgaande kinderen? Dan vraag je je wellicht af of je gevaar loopt om besmet te raken. Je hoeft je geen zorgen te maken. Doorgaans wordt het Coronavirus verspreid onder volwassenen. Het virus kan ook verspreid worden van volwassenen naar kinderen. Verspreiding van het virus van kinderen naar volwassenen, dus bijvoorbeeld verspreiding van het virus van kinderen naar hun ouders, komt veel minder vaak voor. Ook de verspreiding van het Coronavirus onder kinderen komt niet vaak voor.

Klasgenoten van een besmette leerling hoeven niet een quarantaine

Stek jouw kind is besmet geraakt met het Coronavirus. Nu vraag je je wellicht af waarom niet al zijn klasgenoten op de middelbare school niet in quarantaine hoeven. Dat heeft te maken met de wijze waarop de besmetting is ontstaan. Hoogstwaarschijnlijk heeft de verspreiding van het virus buiten de school plaatsgevonden, tijdens intensief contact met klasgenoten en/of klasgenoten in de vrije tijd. Alleen de klasgenoten en/of vrienden waarmee jouw kind intensief contact heeft gehad in zijn vrije tijd moeten daarom in quarantaine.

Laat jezelf of je kind altijd op Corona testen wanneer hij/zij/jezelf last heeft/hebben van Corona symptomen.