Home » Nieuws » De risicogroepen

De risicogroepen

Ben je besmet met het Coronavirus? Dan kun je ziek worden of zelfs overlijden. Behoor je tot de risicogroep? Dan heb je een grotere kans om ernstig ziek te worden of te overlijden als je besmet wordt met het Coronavirus. Het is daarom belangrijk om te weten of je tot een risicogroep behoort.

  • Ben je 70 jaar of ouder? Dan behoor je tot een risicogroep. Kwetsbare ouderen lopen natuurlijk meer risico dan vitale ouderen. Circa de helft van de Nederland opgenomen patiënten die besmet zijn met Corona is ouder dan 69 jaar. Driekwart van de overleden patiënten met een Corona besmetting is ouder dan 76 jaar.
  • Ook mensen van 18 jaar en ouder met onderliggende ziekten behoren tot een risicogroep. De kans om na besmetting met het Coronavirus ernstig ziek te worden is groter bij volwassenen met chronische luchtweg of longproblemen, hartpatiënten, mensen met een nierziekte, mensen met diabetes, mensen met een HIV-infectie, mensen met een leverziekte, mensen met een sterk verminderde weerstand en mensen met ernstig overgewicht.

oudere mensen risico groep corona

Extra maatregelen om besmetting te voorkomen

Behoor je tot een risicogroep? Dan wil je natuurlijk niet besmet worden. Besmetting kan doorgaans worden voorkomen door het nemen van extra maatregelen. Mensen die behoren tot een kwetsbare groep moeten vermijden dat ze in situaties terechtkomen waar het houden van 1,5 meter afstand niet mogelijk is. Die oncontroleerbare situaties kunnen vaak worden voorkomen.

● Wil je bezoek ontvangen. Aangeraden wordt om dan van tevoren te vragen of het bezoek klachten heeft. Ontvang het bezoek indien mogelijk buiten. Dat is beter dan binnen.
● Ga je ergens op bezoek? Dan kun je de gastvrouw of gastheer voorafgaand aan het bezoek vragen of ze geen klachten hebben die mogelijk verband houden met Corona.
● Ga je boodschappen doen? In supermarkten kan het lastig zijn om 1,5 meter afstand te houden. Kies daarom een rustig tijdstip,. Je kunt de boodschappen ook laten bezorgen of door iemand anders laten doen.
● Mensen die behoren tot een risicogroep wordt aangeraden om geen gebruik te maken van het openbaar vervoer.
● Wil je oppassen op de kleinkinderen tot 13 jaar? Voor vitale 70-plussers is dat geen probleem. Kwetsbare ouderen die oppassen op hun kleinkinderen wordt geadviseerd om dan wel zoveel mogelijk 1,5 meter afstand te houden. Volwassenen met onderliggende ziekten kunnen soms, afhankelijk van hun medische situatie, ook op hun kleinkinderen passen. Ze kunnen dit bespreken met hun behandelend arts. Passen kwetsbare ouderen op hun kleinkinderen. Dan wordt aangeraden om extra voorzichtig te zijn en zo mogelijk 1,5 meter afstand te bewaren.

Testen uit voorzorg en om besmettingen te voorkomen

Het is raadzaam om je te laten testen op Corona. Het kan zijn dat je het Coronavirus bij je draagt zonder dat je het weet. Het kan ook zijn dat je het virus reeds gehad hebt. Je kunt zowel een Antigeen test laten uitvoeren als een serologische test om te kijken of je het virus gehad hebt.